VİZYONUMUZ

Dünya klansmanında elektronik çözüm ortağı olmak,
Özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinler arası bir eğitim altyapısı oluşturmak.