kablo gruplama

Kablo Gruplama

KABLO GRUPLAMA Türkiye’nin kablo sanayisi gerek kalite ve gerekse de kapasite bakımından memleketimizin muvaffak olmuş bir sanayi sektörü olarak değerlendirilebilir. Yalnız enerji ve telekomünikasyon kabloları sanayii olarak değil elektrolitik bakır ve bunların türevleri (tel, bara, vs.), alüminyum iletkenler ve türevleri, çelik halat sanayii, plastik sanayii, yukarda zikrettiğimiz araçlar için kablo sanayii, kablo sevkiyatlarında kullanılan makara…